Download

  SV72
  Nazivna snaga295 - 310 Wp
  Dimenzije1962x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,16 - 15,93 %
  Tehnički list
  SV72 E
  Nazivna snaga305 - 320 Wp
  Dimenzije1962x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,67 - 16,44%
  Tehnički list
  SV60
  Nazivna snaga245 - 260 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula14,97 - 15,88 %
  Tehnički list
  SV60 E
  Nazivna snaga255 - 270 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,58 - 16,50 %
  Tehnički list
  SV60 High Efficiency
  Nazivna snaga260 - 275 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,88 - 16,80 %
  Tehnički list
  SV60 E High Efficincy
  Nazivna snaga270 - 285 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula16,50 - 17,40 %
  Tehnički list
  SV54
  Nazivna snaga220 - 235 Wp
  Dimenzije1491x992x40 mm
  Učinkovitost modula14,87 - 15,89 %
  Tehnički list
  SV54 E
  Nazivna snaga225 - 240 Wp
  Dimenzije1491x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,21 - 16,23 %
  Tehnički list
  SV48
  Nazivna snaga195 - 205 Wp
  Dimenzije1324x992x40 mm
  Učinkovitost modula14,76 - 15,51 %
  Tehnički list
  SV48 E
  Nazivna snaga205 - 215 Wp
  Dimenzije1324x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,51 - 16,27 %
  Tehnički list
  SV36
  Nazivna snaga145 - 155 Wp
  Dimenzije1014x992x40 mm
  Učinkovitost modula14,42 - 15,41 %
  Tehnički list
  SV36 E
  Nazivna snaga150 - 160 Wp
  Dimenzije1014x992x40 mm
  Učinkovitost modula14,91 - 15,91 %
  Tehnički list