SOLVIS-off_Grid

SOLVIS Off-Grid sustavi

Off-Grid sustav sastoji se od fotonaponskih modula, regulatora punjenja, baterija, izmjenjivača, kabela i konstrukcije za montažu modula.
Više…