Tehnički listovi(4BB)

  SV72
  Nazivna snaga310 - 325 Wp
  Dimenzije1962x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,93 - 16,70 %
  Tehnički list
  SV72 E
  Nazivna snaga330 - 345 Wp
  Dimenzije1962x992x40 mm
  Učinkovitost modula16,96 - 17,73%
  Tehnički list
  SV60
  Nazivna snaga255 - 270 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,58 - 16,50 %
  Tehnički list
  SV60 E
  Nazivna snaga270 - 285 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula16,50 - 17,41 %
  Tehnički list
  SV60 High Efficiency
  Nazivna snaga265 - 280 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula16,19 - 17,11 %
  Tehnički list
  SV60 E High Efficincy
  Nazivna snaga290 - 305 Wp
  Dimenzije1650x992x40 mm
  Učinkovitost modula17,72 - 18,63 %
  Tehnički list
  SV54
  Nazivna snaga225 - 240 Wp
  Dimenzije1491x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,21 - 16,23 %
  Tehnički list
  SV54 E
  Nazivna snaga240 - 255 Wp
  Dimenzije1491x992x40 mm
  Učinkovitost modula16,23 - 17,24 %
  Tehnički list
  SV48
  Nazivna snaga200 - 215 Wp
  Dimenzije1332x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,14 - 16,27 %
  Tehnički list
  SV48 E
  Nazivna snaga210 - 225 Wp
  Dimenzije1332x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,89 - 17,03 %
  Tehnički list
  SV36
  Nazivna snaga150 - 160 Wp
  Dimenzije1014x992x40 mm
  Učinkovitost modula14,91 - 15,91 %
  Tehnički list
  SV36 E
  Nazivna snaga160 - 170 Wp
  Dimenzije1014x992x40 mm
  Učinkovitost modula15,91 - 16,90 %
  Tehnički list